Projekt dřevostavby

Nábízíme Vám komplexní poradenství z oblasti nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb.

Výrobní - montážní dokumentace dřevostavby je dalším krokem po projektu pro stavební povolení, která u dřevostaveb nahrazuje, nebo je přímo součástí prováděcí dokumentace.

Dokumentace je tvořena v moderním 3D programu SEMA s podporou pro dřevěné konstrukce. Pomocí tohoto softwaru jsme schopni detailně a přesně rozkreslit celou konstrukci stavby dle jednotlivých elementů, které jsou následně rozkresleny díl po dílu s podrobným okótováním, včetně jednotlivých výpisů prvků. Díky reálnému 3D modelu stavby Vás dokážeme včas upozornit na případné nedostatky v předchozí dokumentaci, které je pak možno předem odstranit. Tím se dá předejít nepřesnostem a dodělávkám na samotné stavbě. Stavbu lze pak podle této dokumentace přesně zrealizovat na stavbě, nebo předem připravit ve výrobě.

 

  NABÍZÍME VÁM ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ - MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE PRO DŘEVOSTAVBY 

  

  • Výrobní - montážní dokumentace pro:
       střešní konstrukce, pergoly, altánky, přístřešky, stěnové rámové a skeletové
       konstrukce, dřevěné stropní konstrukce a balkóny
  • Posouzení mechanické odolnosti a stability stavby 
  • Posouzení požární bezpečnosti (pokud není obsahem předchozí dokumentace)
  • Vyřešení detailů napojení jednotlivých konstrukcí
  • Ověrení typových skladeb konstrukcí
  • Posouzení tepelně technických vlastností konstrukce a bilance vlhkosti
  • Přiblížení architektonickému řešení a hledání ideálního výrazu domu pomocí 3D vizualizací

 

Pryč je doba "lidové tvořivosti", kdy se stavělo něco, co bylo nazváno dřevostavbou. Některé firmy dosud tuto praxi neopustily, nemají vyřešeny základní detaily, skladby konstrukcí, neznají koeficienty difuzní ani tepelné propustnosti svých staveb. Požární odolnost a tepelné mosty jim starosti nedělají.....

 

KVALITNÍ DŘEVOSTAVBA SE BEZ VÝROBNÍ

DOKUMENTACE NEOBEJDE